DORADZAMY

Pomożemy Ci znaleźć rozwiązania, które sprawią że Twój biznes stanie się unikalny! Wskażemy Ci odpowiednią ścieżkę rozwoju!
Nasz Zespół tworzą unikalni, doświadczeni i pozytywnie nastawieni menadżerowie oraz specjaliści z wielu branż, a także studenci, wolonariusze, tłumacze i eksperci ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych. Tworzymy studia wykonalności, strategie rozwoju, biznes plany. Skupiamy się na łączeniu środowisk eksperckich, aby tworzyć unikalne rozwiązania prowadzące do rozwoju naszych wyjątkowych Klientów. Bazujemy na wypracowanej przez lata metodyce bazującej na naszym wieloletnim doświadczeniu.

Nasz zgrany Zespół ekspertów, doświadczenie a także kompleksowe i zintegrowane działania pozwalają osiągnąć sukces i stać się unikalnym!

„Nie możesz połączyć kropek patrząc do przodu; możesz je połączyć patrząc wstecz. Musisz więc uwierzyć, że kropki w jakiś sposób się połączą w Twojej przyszłości. Musisz w coś wierzyć – w przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, cokolwiek. To podejście nigdy mnie nie zawiodło i odmieniło moje życie”
- Steve Jobs

ŚRODKI KRAJOWE

Ogłoszona Polska Strategia Wodorowa zakłada utworzenie wieloletnie programu, w ramach którego w latach 2022-2026 na wsparcie rozwoju technologii wodorowych przeznaczonych ma być 100 mln zł rocznie. Dodatkowo około 1 mld zł przeznaczonych ma być na prowadzenie prac B+R w tym obszarze. Na wsparcie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystywania wodoru w formie pożyczki (do 85% kosztów kwalifikowanych) lub dotacji wynoszącej nie więcej, niż 15% kapitału pożyczki uzyskanej na przedsięwzięcie inwestycyjno-innowacyjne, alokowano 600 mln zł w ramach programu NFOŚiGW „Nowa Energia”. Pierwszy konkurs, z alokacją 300 mln zł, zakończony został w maju 2021 r. Kolejny nabór planowany jest w drugim kwartale 2022 roku. Ogłoszono również dwa nowe programy NFOŚiGW ukierunkowane na "Wodoryzację gospodarki" i "Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Transformacja Europy w kierunku kontynentu bezemisyjnego i alokowanie istotnych środków na wsparcie projektów związanych z rozwojem technologii wodorowych stwarza podmiotom zaangażowanym w te działania szanse rozwoju z ograniczeniem ryzyka finansowego dzięki pozyskaniu niekomercyjnego dofinansowania.

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zapewniamy zarówno kompleksową obsługę jak i doraźną pomoc w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Swoją ofertę kierujemy zarówno do zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oferujemy usługi zaczynając od zaproponowania odpowiedniego trybu zamówienia publicznego, poprzez jego ogłoszenie, wybór najkorzystniejszej oferty, nadzór nad podpisaniem jak i realizacją podpisanej umowy.

ZARZĄDZAMY PROJEKTAMI

W ramach outsourcingu funkcji zarządzania projektami oferujemy czasowe (krótko- lub długoterminowe) oddelegowanie naszych ekspertów do pełnienia w organizacji Klienta funkcji Kierowników Projektów / Programów, innych funkcji projektowych, jak również pełnych, wieloosobowych Biur Projektów. Raport Standish Group 2015 wskazuje, że tylko mniej niż 1/3 projektów kończy się sukcesem. Jako kluczowe czynniki sukcesu projektu wskazywane są: zaangażowanie członków zespołu projektowego, dojrzałość projektowa, połączenie kompetencji techniczno – biznesowych wśród członków zespołu, zarządzanie zakresem. Biorąc pod uwagę te czynniki UNIQATE w ramach usługi outsourcingu zawsze wyznacza do prowadzenia projektów doświadczonych konsultantów, którzy potrafią skutecznie zarządzać każdym z powyższych obszarów.

Pozyskujemy dofinansowania

Znajdziemy dla Twojej firmy najlepsze źródło wsparcia na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne z ogólnokrajowych i regionalnych oraz europejskich programów unijnych. Doradzamy, co zrobić, aby zdobyć dofinansowanie na Twoje inwestycje w innowacyjne, unikalne technologie i prototypy. Skutecznie pozyskujemy fundusze unijne, sporządzamy wnioski o dotacje oraz rozliczamy pozyskiwane dofinansowanie. Wybierzemy najkorzystniejszy program i zajmiemy się całą dokumentacją. Pozyskane środki unijne pomogą Ci w realizacji planów rozwojowych i inwestycji. Świadczymy usługi na każdym etapie realizacji projektów

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?

WODÓR

WODÓR

Monitorujemy wykorzystanie wodoru jako paliwa w Polsce i na świecie. Dostarczamy informacje, statystyki i analizy kluczowe dla rozwoju biznesu. Wspieramy działania rozwoju gospodarki wodorowej, ponieważ widzimy w niej przyszłość i jest naszą pasją! Wspieramy rozwój edukacji w ramach kształcenia w Polsce, która umożliwi wprowadzenie zmian, przygotowujących zasoby ludzkie do pracy w zawodach w sektorze OZE, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Tym samym wspieramy w zakresie nowych kierunków studiów, specjalizacji i/lub opracowania nowych programów kształcenia. Badamy świadomość i wiedzę społeczeństwa na temat technologii wodorowych oraz identyfikację potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Zajmujemy się tematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności dotyczącymi wytwarzania, magazynowania, transformowania oraz zarządzani przepływem energii w inteligentnych sieciach przesyłowych Wspieramy odkrywanie, rozwój, optymalizacja unikalnych, inteligentnych i innowacyjnych technologii oraz usług ułatwiających odbiorcom indywidualnym, firmom i miastom korzystanie z energii w sposób bardziej zrównoważony, korzystny pod względem finansowym i odpowiedzialny społecznie. Jako firma mająca wpływ na szybsze wprowadzanie zmian wierzymy, że możemy zachęcać do współpracy, dzielenia się pomysłami, poszukiwania możliwości i dążenia do doskonałości w nowej rzeczywistości związanej z efektywnym wykorzystaniem energii.

ELEKTROMOBILNOŚĆ I MAGAZYNOWANIE ENERGII

ELEKTROMOBILNOŚĆ I MAGAZYNOWANIE ENERGII

Naszym celem jest tworzenie cichej i bezemisyjnej przyszłości opartej na energii odnawialnej. Aby go realizować umiejętnie łączymy rozwiązania sektora motoryzacyjnego i energetycznego Zapewniamy dostęp do rozwiązań w zakresie elektromobilności, takich jak stacje ładowania AC oraz DC. Wykorzystując inteligentne rozwiązania w zakresie ładowania, energii i jej magazynowania, integrujemy baterie samochodowe z siecią energetyczną. Dostarczamy również rozwiązania dla OZE, aby ułatwić zapewnienie produkcji odnawialnej energii. Nasz asortyment, np. magazyny energii oraz odpowiednie programowanie aktywnie promuje również stabilizację sieci.

TELEINFORMATYKA

TELEINFORMATYKA

Zarówno ONZ jak i UE kładą szczególny nacisk na rozwój zastosowań ICT, nabywanie kompetencji cyfrowych oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym społeczeństw. Rozwiązania ICT mogą w znacznym stopniu przyczynić się do łagodzenia niekorzystnych zmian klimatu. Potencjał branży teleinformatycznej kryje się między innymi w dynamicznym rozwoju systemów służących pozyskiwaniu, przetwarzaniu i zarządzaniu wielkimi zbiorami danych (ang. Big Data), oraz skutecznej komunikacji jaką umożliwia technologia IoT, systemy obserwacji Ziemi i technologie kosmiczne. Wspieramy wdrożenia, zarządzamy projektami, zarządzamy ryzykiem, edukujemy naszych klientów o potencjale jakim jest ICT oraz możliwościom rozwoju przy jego wykorzystaniu.