Poprzez prowadzone działania edukacyjne – motywujemy do wdrażania najnowocześniejszych technologii. Wszystko to poprzez ukazywanie korzyści wynikających z inwestowania w ich rozwój. Oferujemy kompleksowe wsparcie – od planowania i pozyskania środków na finansowanie, poprzez wdrażanie i rozwój platform edukacyjnych oraz współtworzenie inkluzywnych klas.

„ Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz, W tym moc, co więcej umie. ”
- Ignacy Baliński

Dbamy o rozwój

Dynamiczny rozwój gospodarki niskoemisyjnej gospodarki musi iść w parze z kształceniem kadr. Kluczowe jest odpowiednie planowanie, szkolenie i zarządzanie personelem ale przede wszystkim zmiana przepisów prawa pod kątem nowych zawodów oraz wsparcie polskiego zaplecza naukowo-badawczego w celu przygotowania oferty kierunków studiów wyższych, studiów podyplomowych i szkoleń specjalistycznych. Doskonale wiemy że człowiek kształci się przez całe życie i każdego dnia odkrywa nowe obszary świata. Według nas edukacja ludzi od najmłodszych lat jest kluczowa w prawidłowym rozwoju i pozwala poszerzać perspektywy na przyszłość. Dokładnie z tego powodu chcemy stawiać na szkolenia oraz rozwój innowacyjnych metod nauczania.

ZAPEWNIAMY DOSTĘP DO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Dajemy uczniom i studentom możliwość wyboru metod interakcji, zdobywania umiejętności i dzielenia się pomysłami przy użyciu zaawansowanych narzędzi i technologii. Zapewniamy nauczycielom narzędzia, szkolenia i źródła inspiracji.
„Myślę, że większość ludzi twórczych chce wyrazić wdzięczność za to, że może wykorzystać pracę tych, którzy byli przed nami. Nie wynalazłem języka ani matematyki, z których korzystałem. Wytwarzałem bardzo niewiele z rzeczy, które jem, i w ogóle żadnych ubrań. Wszystko, co robię, opiera się na pracy innych przedstawicieli naszego gatunku, na których barkach stoimy. Wielu z nas chce się temu gatunkowi odwdzięczyć i dodać coś do wspólnej puli”
- Steve Jobs

WIRTUALNA I POSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ, CZYLI VR I AR

VR (ang. virtual reality) przedstawia nam stworzone komputerowo środowisko, które możemy odkrywać, a także wchodzić w interakcję z pewnymi jego elementami. Obiekty w technologii VR są prezentowane w skali 1:1, mają więc rzeczywiste wymiary. Widziany przez nas obraz zmienia się natomiast w zależności od naszego ruchu – możemy podziwiać wirtualny świat z różnych perspektyw, np. jeśli obrócimy głowę lub przykucniemy.

VR jest idealnym rozwiązaniem w przypadkach, gdy realizacja w rzeczywistości mogłaby być niezwykle droga lub szczególnie niebezpieczna. Można ją więc wykorzystywać np. do szkolenia BHP, szkolenia energetyków, branży budowlanej, instalatorów, przyszłych pilotów czy prowadzenia zajęć z chirurgii na studiach medycznych. W takich sytuacjach virtual reality umożliwia zyskanie prawdziwego i cennego doświadczenia w wirtualnym i maksymalnie bezpiecznym świecie. W większości przypadków jest to też najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Warto wspomnieć także o kuzynce VR, czyli o rzeczywistości poszerzonej AR (ang. augmented reality), która łączy świat rzeczywisty z wirtualnym. Do AR zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, a następnie nakłada się na niego wytworzone komputerowo elementy 3D. Współcześnie AR wykorzystuje się, podobnie jak VR, m.in. w lotnictwie, medycynie czy motoryzacji, a także w celach marketingowych, np. w aplikacjach na smartfony, które pozwalają użytkownikom na wirtualną zmianę koloru ścian czy ustawienie w pokoju mebli z danego sklepu.

PKN Orlen wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach pracowników produkcji rafineryjno-petrochemicznej. Nie ulega wątpliwości, że wirtualna rzeczywistość jest technologią, która będzie nadal rozwijana – zarówno w zakresie rozrywki, jak i zastosowań w różnych branżach. Pamiętajmy, by nie kojarzyć VR tylko jako modnego elementu współczesności, ale także jako praktyczne i potrzebne narzędzie, którego stosowanie może nas wiele nauczyć, a nawet uratować nam życie.

Wierzymy, że przyszłość będzie oparta o powyższe technologie, gdyż stwarza ogromne możliwości dla atrakcyjnej edukacji na wielu płaszczyznach, oraz optymalizację kosztów nauczania. Dlatego wspieramy działania edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wykorzystujących technologie wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości poszerzonej zgodnie ze światowymi trendami.

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
- Benjamin Franklin